Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Okulistyka dziecięca

Najmłodszym Pacjentom pragniemy zapewnić w naszym Centrum szczególną opiekę, dlatego dzieciom od 2-3 roku życia proponujemy:

 • pełną diagnostykę i korekcję okularową wad refrakcji
 • leczenie choroby zezowej i niedowidzenia
 • terapię zaburzeń widzenia obuocznego

Tylko wczesne wykrycie wady wzroku daje szansę na całkowite wyleczenie Państwa dziecka!

Okulistyka dziecięca obejmuje profilaktykę chorób oczu, wczesną diagnostykę wady wzroku, choroby zezowej, chorób przedniego i tylnego odcinka oka.

Badania przesiewowe wykonywane są rutynowo w 2, 4, 6, 10 i 15 roku życia. W przypadku wcześniactwa dziecka, rodzinnie występującej wady wzroku, chorób oczu o podłożu genetycznym (tj. zaćma wrodzona, jaskra, siatkówczak, czerniak i inne), chorób ogólnoustrojowych (tj. zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zespół Marfana i inne) badania okulistyczne powinny być przeprowadzone we wczesnym okresie niemowlęcym. Bardzo często sami Rodzice zgłaszają się do lekarza podejrzewając u swoich dzieci chorobę oczu.

Wcześnie wykryta i leczona wada wzroku lub zez, pozwalają uniknąć takich powikłań, jak niedowidzenie czy brak widzenia obuocznego. Podobnie wcześnie wykryte choroby przedniego i tylnego odcinka oka dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój funkcjonalny narządu wzroku.

Centrum Medyczne MAVIT szeroko otwieramy dla małych Pacjentów, oferując doświadczenie lekarzy, wyspecjalizowane zaplecze diagnostyczne oraz atmosferę przyjazną dzieciom.  

Przebieg wizyty w CM MAVIT

Pierwszym etapem wizyty w naszym ośrodku jest zebranie wywiadu od Rodziców na temat stanu zdrowia dziecka. Lekarz pyta m.in. o:
 • jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?
 • czy w ostatnim czasie coś szczególnie zaniepokoiło Rodziców?
 • czy występowały choroby oczu i wady wzroku w rodzinie?
 • czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe?
 • jak przebiegał okres noworodkowy (czy dziecko było wcześniakiem, czy wystąpiły komplikacje przy porodzie np. niedotlenienie okołoporodowe itp.)?

Po wywiadzie przystępujemy do badania. Celem badania jest określenie stanu funkcjonalnego i anatomicznego oczu dziecka. Sprawdzane jest:

 • ustawienie oczu dziecka – w tym celu rzutujemy snop światła na oczy i obserwujemy, czy refleksy rogówkowe są symetryczne. W razie wątpliwości, lub zaobserwowanych odchyleń przeprowadzamy badanie na synoptoforze, czyli urządzeniu, które w obiektywny sposób pomaga ocenić kąt zeza;
 • ruchomość gałek ocznych – obserwujemy reakcje na światło i na konwergencję, co pozwala ocenić neurologiczny stan dziecka. Badanie ruchomości gałek ocznych sprawdza prawidłowe działanie wszystkich mięśni oczu;
 • ostrość wzroku – badanie przeprowadzamy z użyciem tablic z literkami, cyferkami i obrazkami
 • widzenie przestrzenne i barwne

Szczegółowe badania obejmują:

 • badanie w lampie szczelinowej – badanie to pozwala ocenić struktury przedniego odcinka oka (rogówkę, tęczówkę, źrenicę oraz komorę przednią oka) oraz tylny odcinek oka (tzw. dno oka, czyli siatkówkę). Badanie przedniego odcinka oka pozwala wykryć wady wrodzone, genetyczne i pourazowe, natomiast badanie tylnego odcinka oka daje obraz stanu siatkówki z jej naczyniami krwionośnymi i nerwem wzrokowym. Do badania dna oka podajemy 0,5% -owy lub 1%-owy Tropikamid, aby uzyskać poszerzenie źrenicy i lepsze pole do badania
 • badanie po cykloplegii – jest to badanie dodatkowe, w którym roztworem Atropiny (u młodszych dzieci Tropikamidu) „wyłączamy” akomodację oka. Akomodacja jest zdolnością nastawczą soczewki oka do ostrego widzenia z bliska. Przy badaniu wzroku dzieci i osób młodych może ona fałszować wynik badania

Szczególną grupą małych Pacjentów są dzieci urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową (przed 28 tygodniem ciąży i ważących mniej niż 1500 g). Istnieje u nich duże ryzyko rozwoju retinopatii wcześniaczej, a w późniejszym wieku pojawienia się wady wzroku lub zeza.

Dlatego badania kontrolne dna oczu w przypadku wcześniaków powinny być przeprowadzane w 4, 8 i 12 tygodniu po urodzeniu.
Serdecznie zapraszamy!
Autor:
Lek. Daria Malawko (CM MAVIT)

Lekarze zajmujący się okulistyką dziecięcą w Centrum Medycznym MAVIT: 
 • Dr n. med. Joanna Morawska, specjalista chorób oczu (Ursynów)
 • Lek. Jolanta Kramasz, specjalista chorób oczu (Bielany)
 • Lek. Daria Malawko, specjalista chorób oczu (Ursynów)