Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Cennik usług okulistycznych

Cennik obowiązuje od 01.02.2016. Ceny podano w PLN.

Konsultacje »
  Usługa Cena (PLN)
1 Konsultacja specjalistyczna w Centrum Medycznym MAVIT Bielany 220
2 Konsultacja specjalistyczna w Centrum Medycznym MAVIT Ursynów 150
3 Konsultacja specjalistyczna dziecięca w Centrum Medycznym MAVIT Bielany 250
4 Konsultacja profesorska w Centrum Medycznym MAVIT Bielany 300
5 Wizyta kontrolna do 14 dni od pierwszej konsultacji 100
Badania diagnostyczne »
  Usługa Cena (PLN)
1 Angiografia fluorescencyjna (fluoresceinowa) 250
2 Badanie OCT (jedno oko) 120
2 Badanie OCT (dwoje oczu) 200
4 Dokumentacja fotograficzna dna oka 100
5 Badanie histopatologiczne 90
6 Badanie na synoptoforze wraz z konsultacją 250
7 Komputerowe badanie wzroku 20
8 Krzywa dzienna ciśnienia wewnątrzgałkowego 120
9 Pierwsza perymetria 60
10 Kolejna perymetria 50
11 Perymetria jednego oka 30
12 Mikroskopia konfokalna rogówki (dwoje oczu) 200
13 Pentacam 50
14 Płukanie kanalików łzowych 150
15 Pachymetria (jedno oko) 20
16 Tonometria komputerowa bezdotykowa 20
17 Tonometria aplanacyjna 40
18 Topografia rogówki z opisem 80
19 Topografia rogówki 50
20 USG gałki ocznej w prezentacji A i B 120
21 USG UBM 170
22 Wczesna diagnostyka jaskry na aparacie GDx VCC (pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego) 90
23 Badanie komórek zwojowych GCC 70
24 Diagnostyka jaskry - Pakiet 1 (GDx VCC + GCC + pole widzenia) 200
25 Diagnostyka jaskry - Pakiet 2 (GDx VCC + GCC) 150
26 Wymaz z worka spojówkowego w kierunku bakterii (jedno oko) 40
27 Wymaz z worka spojówkowego w kierunku grzybów (jedno oko) 45
Operacje  usunięcia zaćmy »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do operacji zaćmy (jedno oko) 400
2 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej wykonane przez prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa 3600
3 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej wykonane przez dr. n. med. Adama Klusia, dr n. med. Mariusza Kosatkę, dr. n. med. Radosława Różyckiego 3200
4 Wszczepienie soczewki Acrysof Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 700
5 Wszczepienie soczewki Acrysof IQ Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 950
6 Wszczepienie soczewki torycznej Acrysof TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 1800
7 Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 3600
8 Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 4800
9 Usunięcie zaćmy podwichniętej z zastosowaniem pierścienia Conni 6 250
10 Operacje rekonstrukcyjne (implantacje wtórne, fiksacje transskleralne, plastyki przedniego odcinka, operacje łączone) od 4 000
11 Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z doborem okularów 120

*dotyczy pozycji 2-3

W przypadku pozycji 1 cena obejmuje bezpłatną kwalifikację do operacji zaćmy drugiego oka w przypadku, gdy badanie zostanie wykonane w ciągu 1 roku od badania kwalifikacyjnego pierwszego oka.

W przypadku pozycji 2-3 oraz 9-10 cena obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz bezpłatne badania kontrolne przez okres 2 miesięcy po zabiegu.

Operacje zaćmy z jaskrą wykonywane przez prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do operacji zaćmy z jaskrą (dwoje oczu) 400
2 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz wkleszczeniem tęczówki obwodowej
5 650
3 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz trabekulektomią
5 650
4 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz sklerektomią głęboką (Healaflow)
6 600
5 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu drenującego ExPress

7 800

6 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu iStent
7 800
7 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją przeciwjaskrową ze wszczepieniem implantu AqueSys   7 800 
8 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz z operacją setonową (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta)
8 500
9 Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz ze wszczepem standardowej soczewki zwijalnej oraz kanaloplastyką 8 800
10 Wszczepienie soczewki Acrysof Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 700
11 Wszczepienie soczewki Acrysof IQ Natural zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 950
12 Wszczepienie soczewki torycznej Acrysof TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 1 800
13 Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 3 600
14 Wszczepienie soczewki pseudoakomodacyjnej Acrysof ReSTOR TORIC zamiast standardowej soczewki zwijalnej* dopłata 4 800
15 Badanie kontrolne po zabiegu zaćmy z jaskrą z doborem okularów 120

*dotyczy pozycji 2-8

W przypadku pozycji 2-8 cena zabiegu obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.

Operacje jaskry wykonywane przez prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do operacji jaskry (dwoje oczu) 400
2 Wkleszczenie tęczówki obwodowej
3 850
3 Trabekulektomia
3 850
4 Sklerektomia głęboka (Healaflow)
4 800
5 Wszczepienie implantu drenującego ExPress
6 000
6 Wszczepienie implantu iStent 6 000
7 Wszczepienie implantu AqueSys 6 000
8 Operacja setonowa (z użyciem zastawki Ahmeda lub Bervelta)
6 500
9 Kanaloplastyka
7 000

W przypadku pozycji 2-8 cena zabiegu obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.

Witrektomia »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do zabiegu witrektomii (dwoje oczu) 400
2 Witrektomia tylna 8 000
3 Witrektomia tylna z wymianą soczewki 9 000
4 Witrektomia tylna z zastosowaniem śródoperacyjnym dekaliny/oleju 8 500
5 Witrektomia tylna z wymianą soczewki i zastosowaniem śródoperacyjnym dekaliny/oleju 9 500

W przypadku pozycji 2-5 cena zabiegu obejmuje pełną opiekę anestezjologiczną oraz badania kontrolne przez pierwszy miesiąc po zabiegu.

Iniekcje doszklistkowe »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do zabiegu iniekcji doszklistkowej 300
2 Iniekcja doszklistkowa preparatu Avastin  800
3 Iniekcja doszklistkowa preparatu Eylea 2 500
4 Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis 2 200
5 Iniekcja doszklistkowa preparatu Ozurdex 6 500

W przypadku pozycji 2-5 cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu.

Laserowa korekcja wad wzroku »
  Usługa Cena (PLN)
1 Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku - pełna 300
Kwalifikacja do zabiegu laserowej korekcji wady wzroku w 2 etapach:  
2 - pierwszy etap (badania wstępne) 150
3 - drugi etap (badania uzupełniające) 100
4 Próba soczewkowa przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku 100
5 Próba soczewkowa toryczna przed zabiegiem laserowej korekcji wady wzroku  180
6 PRK (jedno oko) *2 000
7 Premium PRK (jedno oko) *2 500
8 LASEK (jedno oko) *2 200
9 Premium LASEK (jedno oko) *2 700
10 LASIK (jedno oko) *2 700
11 Premium LASIK (jedno oko) *3 200
12 EPI-LASIK (jedno oko) *2 900
13 Premium EPI-LASIK (jedno oko) *3 400
14 SBK-LASIK (jedno oko) *2 900
15 Premium SBK-LASIK (jedno oko) *3 400
16 EBK (jedno oko) *3 100
17 Premium EBK (jedno oko) *3 600
18 FemtoLASIK (jedno oko) *3 600
19 Premium FemtoLASIK (jedno oko) *4 100
20 Zabieg FLEX (jedno oko) *4 400
21 Zabieg SMILE (jedno oko) *4 900
22 LBV (Laser Blended Vision) - korekcja presbiopii z wykorzystaniem modułu LBV i lasera femtosekundowego *4 800
23 Planowana reoperacja po korekcji laserowej do 24 miesięcy po zabiegu (jedno oko) **1 300
24 Badanie kontrolne po zabiegu laserowej korekcji wady wzroku (przez rok po zabiegu) 70
Zabiegi standardowe: cena zawiera ponadstandardowe programy Aspheric lub Tissue saving

Zabiegi Premium: rozszerzenie opcji standardowej o korekcję w oparciu o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)

Zabieg Premium FemtoLASIK: metoda korekcji uwzględniająca korekcję laserem excimerowym MEL-80, wytworzenie płatka laserem femtosekundowym VisuMax® oraz zastosowanie indywidualnych profili opartych o topografię rogówki i/lub wavefront (w zależności od wskazań lekarskich)

Zabieg FLEX i SMILE - najbardziej zaawansowane technologicznie metody korekcji wzroku, polegające na wykorzystaniu do zabiegu wyłącznie lasera femtosekundowego VisuMax® firmy Carl Zeiss Meditec.

*W cenie zawarte są bezpłatne badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.

**Ewentualna reoperacja do 24 miesięcy po zabiegu wykonywana jest bezpłatnie pod warunkiem przeprowadzenia w naszym ośrodku 5 badań kontrolnych: następnego dnia, 5 dni, 3-4 tygodnie, 4-5 miesięcy oraz 12 miesięcy po zabiegu.


Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów na zabiegi LASIK, EPI-LASIK, SBK-LASIK, EBK, femtoLASIK, FLEX, SMILE, LBV oraz Premium LASIK, Premium EPI-LASIK, Premium SBK-LASIK, Premium EBK, Premium femtoLASIK. 0% oprocentowania, 0% prowizji oraz 0% wpłaty własnej.
Leczenie stożka rogówki »
  Usługa Cena (PLN)
1 Diagnostyka stożka rogówki 300
2 Cross linking (jedno oko) 2100
3 Dopłata do kwalifikacji do pierścieni śródrogówkowych (jedno oko) 150
4 Zabieg wszczepienia pierścieni śródrogówkowych z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (jedno oko) 7000
5 Badanie kontrolne po zabiegu Cross linking* 70
6 Badanie kontrolne po wszczepieniu pierścieni śródrogówkowych* 70

W przypadku pozycji 2 cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
*przez pierwszy rok po zabiegu.

Soczewki fakijne »
  Usługa Cena (PLN)
1 Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej 400
2 Wszczepienie soczewki fakijnej (jedno oko)
Cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 1 miesiąc po zabiegu.
6000
3 Badanie kontrolne po zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej* 70

*przez pierwszy rok po zabiegu.

Operacje powiek i kanalików łzowych wykonywane przez dr. n. med. Radosława Różyckiego »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do operacji 300
2 DCR od 4 500
3 Entropion od 2 500
4 Ektropion od 2 500
5 Lazy-T od 2 500
6 Ptoza od 2 500
7 Niedomykalność powieki od 2 500
8 Retrakcja powieki od 2 500
9 Wiotkość skóry od 2 500
10 Blefaroplastyka od 2 500
11 Wszczepienie złotego implantu od 3 500
12 Zatyczki ZSO 700
13 Zatyczki Epiph. 700
14 Opieka anestezjologiczna 300

W przypadku pozycji 2-13 cena zabiegu obejmuje pierwsze badanie kontrolne.

Drobne zabiegi okulistyczne »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do drobnego zabiegu 100
2 Zabieg PTK od 1000
3 Brodawka / kaszak od 400
4 Kępki żółte (jedna powieka) od 400
5 Rany skóry (powierzchowne) od 350
6 Usunięcie gradówki od 380
7 Ostrzyknięcie gradówki 200
8 Skrzydlik 1000

W przypadku pozycji 2-7 cena uzależniona od rozległości zabiegu.

Laseroterapia »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Fotokoagulacja ogniskowa  300
2 Panfotokoagulacja laserowa  450
3 SLT (Selektywna Laserowa Trabekulektomia) 400
4 YAG - irydotomia, kapsulotomia, trabekuloplastyka 300
5 Badanie kontrolne do 4 tygodni po zabiegu 100
Witreoliza »
  Usługa Cena za jedno oko (PLN)
1 Kwalifikacja do witreolizy/wizyta kontrolna 220
2 Witreoliza* 600

*zalecane są min. 2 zabiegi

W przypadku pozycji 2 cena zabiegu obejmuje badania kontrolne przez 2 tygodnie po zabiegu.

Kontaktologia »
  Usługa Cena (PLN)
1 Dobór soczewek miękkich sferycznych od 120*/150
2 Dobór soczewek miękkich torycznych od 180
3 Dobór soczewek - stożek lub sztywne RGP od 640
4 Dobór soczewek bitorycznych od 780
5 Badanie kontrolne 50

W przypadku pozycji 1-4 cena uzależniona jest od rodzaju dobieranych soczewek.

*cena dotyczy ośrodka Centrum Medycznego MAVIT na Ursynowie

 

Inne »
  Usługa Cena (PLN)
1 Wypisanie recepty 20
2 Wypisanie zaświadczenia lekarskiego 120
Usługi ortoptyczne »
Usługi ortoptyczne* Cena (PLN)
1 Badanie ortoptyczne 80
2 Pomiar kąta zeza na synoptoforze 50
3 Diagnoza funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu 80
4 Rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna (0,5 godziny) 60
5 Rehabilitacja funkcji wzrokowych w trudnościach szkolnych (0,5 godziny) 60

*badania wykonywane w ośrodku Centrum Medycznego MAVIT na Ursynowie

Istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na wszystkie zabiegi i operacje, których koszt jednostkowy wynosi powyżej 2000 PLN. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu, wykonywane są na miejscu przez personel Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego